Mäng Kalkulaam Internetis

Mäng Calculame

Kalkulaam (Calculame):

Kooliaasta lõpus teevad kõik õpilased teatud ainetes eksameid. Mängus Calculame peate minema matemaatika eksamile. Enne ekraanile ilmumist kuvatakse mitmesuguseid matemaatilisi võrrandid. Pärast märki vastust ei saa. Numbrite all on näha. Need on vastusevariandid. Peate oma võrrandi kiiresti lahendama ja seejärel valima ühe teile pakutud arvudest. Kui vastasite õigesti, antakse teile teatud arv punkte ja lahendate järgmise võrrandi.